Майчин дом

отделение за централна стерилизация
Клиент

Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Проектът включва

Цялостно обновяване на отделението за централна стерилизация

Майчин дом” е първата специализирана АГ болница в България, открита през 1903 г. Вече повече от век е база на катедрата по акушерство и гинекология и водещ център за развитието на съвременната акушеро-гинекологичната помощ в България.

Преценихме, че можем да отговорим на нуждите на “Майчин дом”, обявени в обществената поръчка. Внимателно подбрахме подходящото оборудване и предложихме оптимални условия според зададените изисквания.

След като спечелихме поръчката, работата по проекта започна от планирането на подготвителните дейности. Демонтирахме съществуващото оборудване. Подготвихме помещението за монтаж на новото оборудване с всички необходими за това системи – ВиК, електрозахранване, вентилация и климатизация. После изградихме система за водоподготовка преди да въведем машините в експлоатация. Доставихме, инсталирахме и пуснахме в експлоатация допълнително оборудване и обучихме персонала. Екипът ни посещава регулярно отделението, инспектира състоянието на машините и оборудването и помага на хората в “Майчин дом” да работят максимално ефикасно и безпроблемно.

СтериСмарт е партньор на производители на висококачествено оборудване, което отговаря на нуждите на “Майчин дом”. Нашият екип има нужната квалификация и опит, за да изпълни професионално необходимите за проекта дейности. Това ни прави предпочитан избор при този, както и други проекти.

Обяснихме експлоатационните изисквания за ел. енергия, ВиК, вентилация и климатизация. На база на нашият опит, дадохме становище как най-добре да бъде пригодено помещението и да бъдат изпълнени строително-монтажните дейности, след което пристъпихме към изпълнение.

За да осигурим продължителна и безпроблемна експлоатация на оборудването, изградихме система за филтриране и омекотяване на водата, както и инсталация за обратна осмоза. 

Доставихме, монтирахме и въведохме в експлоатация три парно-вакуумни стерилизатора с общ капацитет от 22 стерилни единици. Заедно с тях доставихме и нискотемпературен плазмен стерилизатор с обем 70 литра и 200 контейнера за стерилизация.

От деня, в който новото модерно стерилизационно отделение започна работа, нашият екип е в постоянен контакт с персонала на “Майчин дом” за да следи за безпроблемната работа на отделението. Спазваме разписание за посещение на място, за визуална проверка и за предписаните от производителя профилактични дейности.