Есте Клиник

стерилизация и водоподготовка
Клиент

Есте Клиник

Проектът включва

Нашият пръв проект за стерилизация

Aesthe Clinic е специализирана частна клиника по пластична хирургия и е една от водещите в страната. Това е единствената в България специализирана частна клиника по пластична хирургия, акредитирана от Министерството на здравеопазването като център за обучение на лекари-специализанти по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

След проявен интерес от Д-р Ильо Стоянов проведохме детайлни разговори за да установим неговите нужди и най-подходящата за целта машина. Спечелихме доверието му, в конкуренция с още няколко оферти. След като постигнахме съгласие за необходимото оборудване, подписахме договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоклав с капацитет една стерилна единица. Наш ангажимент беше и цялостната окомплектовка с необходимото допълнително оборудване и аксесоари, за безпроблемна работа на машината.

Работим с производители на висококачествено оборудване, което да отговаря на нуждите на Есте Клиник. Екипът ни има нужната квалификация и опит, за да изпълни професионално необходимите за проекта дейности. Въпреки скромната история на СтериСмарт към този момент, успяхме да спечелим доверието на клиента.

Обяснихме експлоатационните изисквания за ел. енергия, ВиК, вентилация и климатизация. На база на нашият опит, дадохме становище как най-добре да бъде изпълнен монтажа.

Доставихме, монтирахме и въведохме в експлоатация Автоклав Steelco VS1.

За да осигурим продължителна и безпроблемна експлоатация на оборудването, изградихме система за филтриране и омекотяване на водата, както и инсталация за обратна осмоза.

От деня, в който новата машина е въведена в екслоатация, нашият екип е в постоянен контакт с персонала на Есте Клиник  за да следи за безпроблемната работа на отделението. Спазваме разписание за посещение на място, за визуална проверка и предписаните от производителя профилактични дейности.