НВ Хелт Клиник

звено за централна стерилизация

Цялостно устойчиво решение

НВ Хелт Клиник” е ново, модерно обзаведено и високотехнологично здравно заведение с 11 приемни кабинета, клинична лаборатория, манипулационна, стерилизационна, операционна, стационар, и кабинети Психология и Рехабилитация. Клиниката разполага с модерна и качествена апаратура, разчита на доказани специалисти и се намира в нова емблематична сграда.

Проведохме задълбочени разговори с клиента за да уточним в детайли нуждите и необходимия капацитет за клиниката. След като постигнахме съгласие за необходимото оборудване, подписахме договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация. Наш ангажимент беше и цялостната окомплектовка на помещението с необходимото допълнително оборудване и аксесоари.

Едно от предизвикателствата в проекта се оказа изискването да оптимизираме пространство, в което да съберем оборудването така че да запазим функционалността на помещенията и комфорта на работа.

Успяхме да предложим най-добрите условия при спазване на високите и стриктни изисквания. Комбинацията между внимателно подбраното оборудване от SteelCo, високата квалификация на нашия опитен и сертифициран екип и открития диалог, ни помогнаха да спечелим доверието на НВ Хелт Клиник.

Заедно с клиента обсъдихме експлоатационните изисквания за ел. енергия, ВиК, вентилация и климатизация. Нашият богат опит ни помогна да намерим начин да бъде пригодено ограниченото пространство за да бъде удобно и безопасно за работа, и да дадем ясни инструкции за строително-монтажните дейности.

Изградихме система за филтриране и омекотяване на водата, както и инсталация за обратна осмоза, за да осигурим условия за безпроблемна експлоатация на оборудването. Наложи се да направим специален нов компактен дизайн на системата, за да използваме възможно най-малко от наличното пространство.

Доставихме, монтирахме и въведохме в експлоатация миялнo-дезинфекционна машина за инструменти Steelco DS 500, два стерилизатора Steelco ТТА 23, миялно-дезинфекционна машина за гъвкави ендоскопи Steelco EW 1 и ротационна залепваща машина за опаковки за стерилизация Steelco PS200.

Нашият екип остана в постоянен контакт с персонала на НВ Хелт Клиник след отварянето на новото им модерно стерилизационно отделение, за да следи за безпроблемната работа на оборудването. Спазваме разписание за посещение за проверка на място и изпълнение на предписаните от производителя профилактични дейности.