Биовет Разград

измиване и дезинфекция

Оборудване, отговарящо на стандарта GMP

Биовет АД е водещ европейски производител на фармацевтични продукти за животни. Част е от семейството на Хювефарма (Huvepharma), представено в над 200 държави и територии по целия Свят.

След проявен интерес от страна на Биовет АД, във връзка с изграждането и оборудването на напълно нов фармацевтичен завод в гр. Разград, проведохме множество от срещи с участието и на специалисти на производителя SteelCo. На срещите бяха уточнени всички необходими изисквания и нужди на клиента и имплементирани в предлаганото оборудване. След договаряне и на всички финансови условия подписахме договор за доставка на оборудването.

SteelCo е водещ производител на фармацевтични миялно-дезинфекционни машини и автоклави. Възможностите да се посрещнат нуждите на клиента съобразно неговия производствен цикъл и нужди са практически неограничени. Всяка машина се специфицира и произвежда, съобразно нуждите и производствените процеси, заявени от клиента. Имаме удоволствие да работим с експерти с изключителен опит и професионализъм.

Доставихме четири Миялно-дезинфекционни GMP машини Steelco –  DS 1000HH с капацитет на камера 1000 л. и една миялно-дезинфекционнa машина Steelco  LAB 900 с капацитет на камера 900л.

Извършихме всички необходими тестове и дейности за въвеждане в експлоатация на такъв клас фармацевтично оборудване – FAT, SAT, IQ, OQ и PQ.

На разположение сме да предоставим всички необходими услуги, свързани с поддръжката на оборудването.