Пирогов

дезинфекция, стерилизация и др

Доставяме надеждност там, където е най-важна

Пирогов” няма нужда от представяне. Болницата осъществява болнична помощ за диагностика и лечение на остри и изострени хронични заболявания, както и състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия и оказване на спешна медицинска помощ.

През последните години протича поетапно обновление и ремонт на отделните клиники и отделения в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Нашият принос в този процес е доставката и монтирането на миялно-дезинфекционни машини и автоклав SteelCo с необходимата водоподготовка и нови болнични легла.

Работим с производители на висококачествено оборудване, разполагаме с екип с нужната квалификация и опит и проявяваме гъвкавост при намиране на решения. Така успяваме да участваме вече в няколко проекта в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

Работим в тясна връзка с инженерния екип на Пирогов и с другите фирми изпълняващи успоредно проектите по ремонт и обновление на клиниките. При монтажа на всяка машина се стремим да разположим оборудването съобразно възможностите на даденото място, за да е максимално ергономично и удобно за работа. 

През последните няколко години сме доставили и въвели в експлоатация:

– 7 миялно-дезинфекционни Машини Steelco DS 500,

– 8 миялно-дезинфекционни машини за подлоги и уринатори SteelCo BP100,

– автоклав с капацитет 1 стерилна единица SteelCo VS1 в клиника по урология,

– 45 болнични легла в клиника по гнойно-септична хирургия

Осигуряваме предписаната от производителя гаранционна поддръжка. В готовност сме да предоставим необходимото извънгаранционно обслужване след изтичане на гаранционния срок на оборудването.